Amorodo

Accesibilidade

Símbolo que indica contido XHTML 1.0 Strict válido Símbolo que indica o uso de follas de estilo CSS2 válidasSímbolo que indica contido web conforme ao nivel A da recomendación de accesibilidade web do W3C

Os concellos de Ames, Rois e Dodro procuran que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexan independentes dos dispositivos físicos e dos navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesibles para navegadores adaptados a persoas con eivas ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A Unión Europea, na resolución do Consello do 25 de marzo de 2002, anima os Estados membros a ter en conta a necesidade de que os contidos dixitais sexan accesibles e, seguindo esta recomendación, a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, dispón que as Administracións Públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas páxinas de Internet sexa accesible a persoas con discapacidade e de idade avanzada, de acordo cos criterios de accesibilidade ao contido xeralmente recoñecidos, antes do 31 de decembro de 2005.

En coherencia con este obxectivo, o deseño da web do proxecto Amorodo realizouse tendo en conta as recomendacións de accesibilidade para o primeiro nivel de prioridade das directrices WAI (Web Accessibility Initiative) do W3C.

Teclas de acceso rápido

Tecla 0: Ir á páxina de accesibilidade (esta páxina)
Tecla 1: Ir á páxina de inicio
Tecla 2: Saltar a navegación e ir ao contido

O acceso ás ligazóns que teñen unha tecla de acceso rápida definida realízase premendo distintas combinacións de teclas segundo o navegador:

Imprimir Enviar


« Volver